Pegawai yang bertanggungjawab sahaja.

PEJABAT BURSAR

Universiti Putra Malaysia,
43400 UPM Serdang, Selangor Darul Ehsan.
Tel: 03-9769 6243/6231/7928 / 03-8947 1373  |  Faks: 03-8946 7818
Emel: debtbursar@upm.edu.my